Synpunkt och Klagomål för kommunala verksamheter inom vård och omsorg (e-tjänst)

  1. 1. Ärende
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg.

Vi vill förbättra vår verksamhet och service och vill därför ta del av dina förbättringsförslag, idéer, synpunkter och eventuella klagomål. Du kan lämna dessa via denna E-tjänst samt via telefon, e-post eller vanligt brev.