Intresseanmälan Europaparlamentet våren 2019

  1. 1. GDPR
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Tjänstgöring
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Skicka in

Denna e-tjänst har 5 steg.

Röstmottagare till Europaparlamentet maj 2019 - Intresseanmälan

Valnämnden/kommunkansliet har nu inlett rekryteringen av röstmottagare inför val till Europaparlamentet 26 maj 2019.

 

Vad gör en röstmottagare?

Som röstmottagare tar du bland annat emot valsedlar, håller ordning i och kring vallokalen samt räknar valsedlarna efter att vallokalen har stängt.

 

Vem kan vara röstmottagare?

Som röstmottagare ska du ha fyllt 18 år, vara noggrann och ha ordningssinne.  

 

För tjänstgöring som röstmottagare vid val till Europaparlamentet den 26 maj 2019 utgår arvode enligt följande:
Ordförande 3900 kr,

Vice ordförande 3300 kr,

Röstmottagare 2400 kr,

Reserv 600 kr

 

Att vara reserv innebär du ska finnas tillgänglig under hela valdagen för att kunna ersätta en röstmottagare som blir sjuk. I det fall du som reserv blir inkallad på valdagen kommer du att ersättas med ett arvode motsvarande röstmottagare.

 

I Österåkers kommun finns det 21 valdistrikt. Varje distrikt består av en vallokal med minst sju stycken röstmottagare (en ordförande och en vice ordförande och minst fem stycken röstmottagare). Vid val till Europaparlamentet stänger vallokalerna klockan 21.00 och därefter påbörjar man rösträkningen.

 

Tänk på:

  • All kommunikation sker via e-post, endast i undantagsfall på annat sätt. Ange därför den e-postadress du vill bli kontaktad på.
  • Det går att lämna önskemål om att få arbeta i ett specifikt valdistrikt, Kommunkansliet kan dock inte garantera att du får en plats i just det önskade valdistriktet.
  • Om man önskar vara ordförande i ett valdistrikt krävs tillgång till bil för leverans av valsedlar, valmaterial m.m. till kommunhuset på valnatten.
  • Utbildning kommer att genomföras av Kommunkansliet. Observera att utbildningen är obligatorisk och kommer att ske kvällstid. Information om tid och plats för utbildning kommer i god tid innan valet.
  • Tipsa gärna personer du känner och som du tror skulle kunna vara lämpliga att arbeta som röstmottagare.