Hälsouppgifter årskurs 4 (e-tjänst)

  1. 1. GDPR
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Hälsoinformation
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

Hälsouppgifter årskurs 4

 

Elevhälsans medicinska insats (EMI) arbetar främst förebyggande och hälsofrämjande och inriktas på att bevara och förbättra elevens fysiska och psykiska hälsa samt att medverka till att eleven får goda förhållanden för sitt lärande. För att detta ska vara möjligt skulle vi vilja veta hur ditt barn mår eller om ni behöver stöd och hjälp i något avseende. Det är också viktigt att få information om eventuella sjukdomar, funktionshinder eller andra svårigheter som kan påverka skolgången och ha betydelse för inlärningssituationen.

Under ditt barns skoltid erbjuder EMI hälsobesök i förskoleklass, åk 4, åk 8 samt gymnasiet första året.

 

I åk 4 erbjuder skolsköterskan en allmän hälsoundersökning. I undersökningen ingår kontroll av längd-, vikt- samt ryggkontroll. I samband med besöket genomförs även att hälsosamtal och uppföljning av eventuella tidigare hälsoproblem

 

Fyll tillsammans i medföljande hälsouppgifter inför hälsobesöket.

 

Dessa hälsouppgifter kommer att förvaras i skolhälsovårdsjournalen. Bara skolläkaren och skolsköterskan har tillgång till denna handling och vi har lagstadgad tystnadsplikt.

 

Tänk på att det är vårdnadshavare som i första hand måste ansvar för att informera lärare och övrig skolpersonal om frågor som rör ert barns hälsotillstånd. Om ni önskar så hjälper skolsköterskan gärna till.