Samtycke vaccination MMR (e-tjänst)

  1. 1. GDPR
  2. 2. Barn/elev
  3. 3. Hälsodeklaration
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.


Information och erbjudande om vaccination för MMR

 

 

På denna digitala blankett kan du meddela om ditt barn ska vaccineras eller inte genom att göra ett val  senare i e-tjänsten.

När du startar denna e-tjänst,  kommer du att få logga in med Bank Id. I slutet får du "skriva under" med digital signatur,  också

detta med hjälp av Bank Id.

 

När detta är gjort, skickas den digitala blanketten till: Elevhälsans medicinska insats ( EMI), om du har ensamvårdnad.

 

Har ni gemensam vårdnad kommer medsigneraren i denna e-tjänst att få ett meddelande skickat till angiven e-postadress med

information för att kunna slutföra inskicket av e-tjänsten.

  

När medsigneraren har loggat in och signerat e-tjänsten kommer ett mail att skickas till dig som bekräftelse på att ansökan är komplett.