1. GDPR
  2. Ärende
  3. Personuppgifter
  4. Tack
  5. Skicka in
Lämna synpunkter och förslag angående Corona, Covid- 19, till kommunen
Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress,
och e-postadress. Syftet med behandlingen är att hantera uppgifterna om dig enligt rådande GDPR regler.

Uppgifterna om dig samlas in i formuläret. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de lag-
och arkiveringskrav som gäller inom verksamheten och inom dataskyddsområdet.

Vi kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Österåkers kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina
uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på servicecenter@osteraker.se. Du når vårt
dataskyddsombud på dataskyddsombud@osteraker.se. Om du har klagomål på vår behandling av
dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Synpunkter och förslag angående Corona, Covid-19
Namnuppgifterna är frivilliga och hanteras enligt rådande GDPR regler
Vi är mycket tacksamma för synpunkter och förslag, men på grund av rådande situation
kommer vi inte att kunna återkoppla alla förslag. Men vi bereder ditt förslag och tar din
synpunkt eller förslag vidare till styrgruppen för Corona i Österåker.

Lämna ändå gärna dina uppgifter om du vill.
Tack! För att skicka in, gå till nästa sida.