Ansökan om informationssamtal familjerätten (e-tjänst)

  1. 1. GDPR
  2. 2. Barn
  3. 3. Förälder/Vårdnadshavare
  4. 4. Förhandsgranska
  5. 5. Signera
  6. 6. Skicka in

Denna e-tjänst har 6 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.


Ansökan om informationssamtal familjerätten

 

 

Informationssamtal

 

För att stärka barnets bästa i vårdnadsprocessen och skapa bättre förutsättningar för föräldrar att hitta egna lösningar i samförstånd behöver ni genomgå ett informationssamtal.

 

Den 1 mars 2022 infördes krav på att föräldrar ska ha deltagit i informationssamtal. Efter samtalet får du ett intyg för att kunna inleda en tvist i domstol om vårdnad, boende och umgänge. Ansvaret för samtalen, som är kostnadsfria för föräldrarna, läggs på kommunen. 

 

Vänligen

 

Familjerätten i Österåkers kommun

 

 

 

 

Klicka på login knappen för att logga in, klicka sedan på  "starta e-tjänsten"