Bokning Samarbetssamtal (e-tjänst)

  1. 1. Medsignering
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Signera
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg och kräver e-legitimation för inloggning och signering.

 

Samarbetssamtal

Är det svårt att lösa frågor kring barnen efter separationen? Då kan ni få hjälp genom samarbetssamtal.

När separerade föräldrar behöver stöd att hantera svårigheter, problem och konflikter i sitt föräldraskap kan samarbetssamtal vara en väg att gemensamt komma fram till vad som är till barnets bästa.

Samtalen ska underlätta samförståndslösningar så att ni föräldrar kan lösa tvister utanför domstolen. Målet är att ni dels ska kunna enas i frågor kring barnen, dels förbättra er förmåga att samarbeta som föräldrar.

Familjerätten har som ambition att kunna erbjuda ett enskilt församtal inom två veckor. Vid storhelger och semestertider kan det ta längre tid. Återkommande samarbetssamtal bokas löpande efter varje besök.

Samtalen kan genomföras både digitalt och på plats.

 

Klicka på login knappen för att logga in, klicka sedan på  "starta e-tjänsten"