Synpunkt och förslag för Socialförvaltningens ansvarsområden (e-tjänst)

  1. 1. Ärende
  2. 2. Personuppgifter
  3. 3. Förhandsgranska
  4. 4. Skicka in

Denna e-tjänst har 4 steg.

 

 

 

Vi vill förbättra vår verksamhet och service och vill därför ta del av dina förbättringsförslag,

idéer, synpunkter och eventuella klagomål.

 

Du kan lämna dessa via denna E-tjänst samt via telefon, e-post eller vanligt brev.